CITRA-M

cisternový automobil
CITRA-M se používá na převoz a krátkodobé skladování pitné vody. Výrobcem je VOP 025 Nový Jičín. Podvozek je Tatra 815 6x6 TERRN° 1. Jednokomorová cisterna má objem 7 000 litrů. Při výdeji je max. průtok 216 l/min. Cisterna má zařízení na filtraci vzduchu vnikajícího při vyprazdňování nádrže a systém pro odkalení nádrže a armatur.

Kliknete prosim!

© LuK,2003