ACHR-90

dekontaminační vozidlo
Vůz na podvozku Tatry 815 6x6 TERRN° 1 je určen k:
1.) dekontaminaci techniky, osob, komunikací a terénu
2.) přípravě, přepravě a skladování dekontaminačních roztoků a k jejich aplikaci
3.) ohřevu vody a ke generaci vodní páry
4.) přečerpávání a přepravě agresivních látek
5.) vyprošťování a tažení poškozené techniky
Objem nádrže 3x2000 litrů. Výrobcem je VOP 025 Nový Jičín.

Kliknete prosim!

© LuK,2003