Na adrese www.vztlak.cz jsem našel toto stanovisko Svazu letců k Benešovým dekretům. Plně s ním souhlasím a proto jsem ho zde vystavil v původním znění.

Luboš Kocourek

Svaz letců

Prohlášení Svazu letců ČR k dekretům prezidenta Dr. Edvarda Beneše.

 

Svaz letců na základě neustávajících vystoupení rakouských, německých a maďarských politických představitelů, kteří zpochybňují platnost poválečných dekretů prezidenta ČSR považuje za potřebné vystoupit na jejich obranu s následujícím zdůvodněním.

Událostí, která rozvrátila svět a zahubila desítky milionů lidí byla druhá světová válka. Tuto válku vyvolalo nacistické Německo, které ji prohrálo.

Úkolem vítězů, po bezpodmínečné kapitulaci třetí říše, bylo vytvořit základy pro mír v Evropě. Další povinnosti pro zajištění trvalého evropského míru byl odsun německého obyvatelstva a stanovení předválečných hranic ve střední Evropě. Odsun německého obyvatelstva nebyl mstou, ale byl důsledkem poznání, že tyto menšiny byly zdrojem nestability a jednou z podstatných příčin napětí vedoucích k válečnému požáru.

Svaz letců ČR vyzývá naše politiky, poslance a senátory, aby na základě důkladného studia historických pramenů a více jak 362 tisíc obětí československých občanů ve II. svět. válce zůstali pevni ve svém přesvědčení, že debata o naší poválečné legislativě je pokusem o ospravedlnění a revizi důsledků druhé světové války, tak jak o tom s perspektivou více jak 55 let hovořil prezident Beneš na prvním sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů 14. prosince 1945 "Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se budou před sebou samými a před světem očisťovat z toho, co v těchto letech napáchali a budou tomu sami věřit, až tyto své nové lži budou přednášet. Že začnou - o tom buďte přesvědčení. A konečně přijdou opět, aby od očisťování přešli k útoku."

V této souvislosti Svaz letců ČR zdůrazňuje, že to byl právě prezident Beneš, který dal dohromady celý zahraniční odboj ve II. světové válce. Byl to mimo jiné podíl našich válečných pozemních a leteckých veteránů, nynějších generálů Fajtla, Peřiny, Šišky, Hlučky a dalších, kteří se zasloužili o to, že naše ČSR stála po válce na straně vítězných mocností, i když za to letci zaplatili krutou daň v podobě 562 mrtvých a nezvěstných.

Nedopusťte, aby prezident Beneš, nejbližší spolupracovník Masaryka v boji za samostatnost byl prohlašován za válečného zločince a masového vraha. Byli snad zločinci parašutisté, kteří provedli atentát na Heydricha, jehož úmyslem bylo vyhladit český národ?

Závěrem Svaz letců ČR doporučuje našim představitelům takový postoj, jaký předal rakouským novinám český velvyslanec ve Vídni.

"Když vedete válku a po její prohře bezpodmínečně kapitulujete jsou Vaše požadavky passe. Pokud mají odsunutí Němci nějaké požadavky, musejí se odvolávat na české státní občanství, nikoliv na právo na vlast. Musejí se jinak chovat, kooperativně a nikoliv se starou nadutostí."

Domníváme se, že kdo sledoval televizní pořad 24. března 2002 "NAOSTRO" s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení panem Posseltem nemůže být na pochybách o tom, že pod pláštíkem přátelských slov jde těmto představitelům o zvrácení výsledku II. světové války. Vystoupení našich poslanců Payna, Zaorálka a 1.nám. MZV Teličky v tomto pořadu byla jednoznačná a příkladná.

10. dubna 2002

plk. Ing. Stanislav Filip
předseda Svazu letců ČR

Lenka Chudějová

© LuK, 2002