Bankovky ČSSR a ČSFR

Obrázky bankovek téměř odpovídají skutečné velikosti bankovek.


Bankovka 100 Kčs, která byla používána až do rozpadu ČSFR a ještě těsně po něm. Zde již s českým rozeznávacím kolkem.Bankovka 100 Kčs, která byla dána do oběhu těsně před sametovou revolucí a brzy po ní byla stažena.Bankovka 50 Kčs, která byla používána až do rozpadu ČSFR a ještě těsně po něm.Bankovka 20 Kčs, která byla používána až do rozpadu ČSFR a ještě těsně po něm.Bankovka 10 Kčs, která byla používána až do rozpadu ČSFR a ještě těsně po něm.

Bankovky ze sbírek autora stránky. Naskenoval autor stránky.
© LuK,2003