Tatra Liva

Hasičský speciál pro hašení v rozlehlých oblastech si vydobyl uznání od odborníků. Dlouhodobá spolupráce Tatry se společností THT (Továrna Hasící Techniky) přináší velmi kvalitní a odolné hasící vozy. Tatra Liva je toho příkladem.

Kliknete prosim!

© LuK,2001