Sběrny (sběrné dvory) tříděného a nebezpečného odpadu v Liberci

První sběrný dvůr leží přímo uprostřed města - nedaleko Šaldova náměstí v Bažantí ulici.. Jsou zde kontejnery na PET lahve, různé fólie, pěnový polystyren, ale i na sklo, papír a baterie (suché články). Tento sběrný dvůr provozuje Armillaria.

Druhý sběrný dvůr leží dále od centra města v Máchově ulici a jsou v něm vybírány nebezpečné odpady, jako jsou suché baterie, akumulátory, zářivky, nebezpečné kapalné látky a vlastně vše, co by se nemělo dávat do klasického kontejneru. Tento sběrný dvůr provozuje společnost A.S.A.

Kliknete prosim!

© LuK,2001