Přehrada Fojtka
(Mníšecká přehrada)

Historie:

Byla postavena v letech 1904 - 1906. Projekt vypracoval profesor Otto Intze. Stavbu financovalo Liberecké Vodní Družstvo a provedla ji firma Rella z Vídně za necelých 460 000 rakouských korun.


Přehrada v roce 1906

Fakta o hrázi:

Hráz je gravitační a byla postavena z lomového kamene. Půdorys je klenbový. Dvě základové výpusti mají průměr 800 mm. Uzavírají se ocelovými stavidly (návodní strana) a klínovými šoupátky (vzdušná strana). Maximální kapacita výpustí je 8,24 m3/s. Součástí hráze je samozřejmě i korunový přeliv o maximální kapacitě 9 m3/s. Tři pole přelivu mají celkovou délku 17,1 m (3x5,70 m). Největší výška hráze je 16 m. Délka hráze v koruně je 146,2 m. Šířka v koruně: 4,5 m; v patě: 11 m. Objem tělesa hráze: 12 000 m3.

Fakta o nadržení:

Celkový objem nádrže: 378 100 m3. Zásobní objem: 124 200 m3. Stálé nadržení: 24 600 m3 (nevypustitelné množství vody).

Možnost koupání:

V přehradě se lze bezplatně koupat na vlastní nebezpečí. Část pláže je vyhrazena jako nudapláž.

Barevné fotografie: © Michal Bilka
© LuK,D Tajms,2003